ახალი ზელანდიის ციფრული ბიბლიოთეკის პროექტი

სადემონსტრაციო საიტი შექმნილია გრინსტოუნის დეველოპერების მიერ, ახალი ზელანდიის ციფრული ბიბლიოთეკის პროექტი. ეს საიტი შეიცავს ბევრ კოლექციას, ჰუმანიტარული ხასიათის ინფორმაციიდან დაწყებული, კომპიუტერულ მეცნიერებათა ტექნიკური ანგარიშებით დამთავრებული, ჩინური და არაბული დოკუმენტების კოლექციის სადემონსტრაციოდ. გამოიყენება გრინსტოუნ2.

გრინსტოუნ3 სადემონსტრაციო ბიბლიოთეკა

გრინსტოუნ3-ის სადემონსტრაციო საიტი

(Unofficial) Eurovision: Open Up

The Eurovision Song Contest is a long-running, live-broadcast televised multi-national competition with a collaborative mission, not dissimilar in spirit to the Olympics. We wish to share our love for the competition, and at the same time demonstrate what is possible when—harnessing some of that passion!—the techniques of Linked Open Data are applied to the Open Source Greenstone3 Digital Library platform.

Arcas: პირველადი სამეცნიერო რესურსები ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში

ARCAS არის თავისუფალი წვდომის პორტალი, რომელშიც შესულია კვლევისთვის საჭირო პირველადი რესურსების კოლექციები. ისინი შეგროვდა როგორც კვლევითი პროექტების ნაწილი, რომლებიც აკრედიტებულია არგენტინის ლა პლატას ეროვნული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და საგანმანათლებლო მეცნიერებათა ფაკულტეტის (FaHCE) მიერ.

Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears

ბალეარის კუნძულების ციფრული ბიბლიოთეკა - ამ პორტალზე დაცულ ინფორმაციასთან წვდომა მომზადებულია მოთხოვნის ფორმების საფუძველზე.
ინიციალიზაცია შედგება 11 სვეტისგან და 2283 დოკუმენტისგან, რომლებიც მოიცავენ ხელნაწერებს, წიგნებს, პერიოდულ გამოცემებს, ფოტოგრაფიებს და გეგმებს.

Biblioteca Digital Museo de la Memoria

Biblioteca Dihttp://nuub.hopto.org/greenstone3/librarygital del Centro de Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, es un recurso de acceso público al patrimonio Chileno, constituido por diversas colecciones de objetos y documentos digitales. Mediante esta herramienta el usuario podrá hacer búsquedas directas, que ofrecen una rápida respuesta según tipo de material (textos y manuscritos; iconografía, objetos, fotografías, audios y videos). Este servicio fue desarrollado por Prodigio Consultores

BOLSA DE CEREALES - ციფრული ბიბლიოთეკა

Bolsa de Cereales ციფრული ბიბლიოთეკა წარმოადგენს არგენტინის მარცვლოვანი კულტურების ინსტიტუციური ბიბლიოთეკის ნაწილს.
აქ წარმოდგენილია დოკუმენტები აგროინდუსტრიულ და აგრო-თემატურ საკითხებზე.

Cushing/Whitney-ის სამედიცინო ციფრული ბიბლიოთეკა

Cushing/Whitney სამედიცინო ციფრული ბიბლიოთეკა შედგება ციფრული რესურსების მზარდი კოლექციისგან, რომელიც ხელმისაწვდომია სტიპენდიის ვებგვერდზე. სამედიცინო ციფრული ბიბლიოთეკის კომიტეტი კოორდინირებას უწევს ბიბლიოთეკის გაციფრების სამუშაოებს. მის მიზნებს შორისაა სასწავლო კვლევებისთვის ბიბლიოთეკის უნიკალურ კოლექციებზე წვდომის გაფართოება და ციფრული ობიექტების მართვა. ცხრა კოლექციაში მთლიანად შესულია ისტორიული მნიშვნელობის გამოსახულებები, გრინსტოუნის გამოყენებით. მათგან ერთ-ერთი შედგება 83 მე-19 საუკუნის შუა ხანების ზეთის ნახატებისგან, რომლებიც მოძიებულია დასავლური მიმართულების მხატვრის ლამ ქუას მიერ, რომელზეც გამოსახულია იელის კურსდამთავრებული მისიონერი ექიმის პიტერ პარკერის მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი ჩინელი სიმსივნით დაავადებული პაციენტები.

FCEN-ის ციფრული ბიბლიოთეკა

FCEN-ის ციფრული ბიბლიოთეკა არის Facultad de Ciencias Exactas y Naturales of the Universidad de Buenos Aires-ის ძირითადი საცავი, რომლის მიზანია ფაკულტეტის სამეცნიერო, აკადემიური და ინსტიტუციონალური გამოცემების შენახვა და გავრცელება.

Institutional Repository of the AMPF (Mutual Family Protection Association)

The Repository provides documents on Mutualism and the Social and Solidarity Economy developed by professionals from AMPF and other professionals from mutual or academic entities and related to the Social and Solidarity Economy, allowing through open access, determining the institutional digital trace and greater visualization of the contents.

Memoria Académica

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Institutional repository that collects, records, distributes and preserves the academic and scientific production of FaHCE - UNLP. It tries to encompass the entire production, including thus far curricula, course programmes, undergraduate and postgraduate theses, research project summaries, and journal articles published locally or abroad.

Mirabilia Vicomercati

Mirabilia Vicomercatiარის მიმდინარე პროექტი ვიმერკეიტის საჯარო ბიბლიოთეკის მიერ(მილანი, იტალია), მისი მიზანია ადგილობრივი ისტორიის პირველადი წყაროების გაციფრება. რამდენიმე კოლექცია შეიქმნება - ფოტოსურათები, საფოსტო ბარათები, რუკები, ტექსტი, შენიშვნები, მულტიმედია - იმისათვის, რომ ვიმერკეიტისა და მისი ტერიტორიის ისტორიული მეხსიერება გახადონ ხელმისაწვდომი, გაავრცელონ და შეინახონ.

MOST-ის ციფრული ბიბლიოთეკა (UNESCO)

MOST-ის ციფრული ბიბლიოთეკა შეიცავს კვლევის შედეგებს, რომლებიც ჩატარდა MOST-ის პროგრამის დაწყებიდან პირველი 10 წლის განმავლობაში. განხილულ თემებს შორისაა ნარკოტიკები, გლობალიზაცია და მმართველობა, საერთაშორისო მიგრაცია, მულტიკულტურული საზოგადოებები, სიღარიბის დაძლევა, სოციალური გარდაქმნები, სტაბილურობა, ურბანული განვითარება და შიდსის ვირუსი. MOST-ის ციფრული ბიბლიოთეკა თითოეული დოკუმენტის მოკლე შინაარსს გვთავაზობს (ინგლისურ, ფრანგულ და ესპანურ ენებზე), რომელშიც მოცემულია საკვანძო საკითხები და არგუმენტები რამდენიმე წინადადებით. მონაცემთა ბაზა შეიცავს დოკუმენტებს ორიგინალ ენაზეც (ინგლისური, ფრანგული ან ესპანური) და თარგმანის სახით ასეთი ვერსიის არსებობის შემთხვევაში. მომხმარებლის ინტერფეისი ამჟამად მხოლოდ ინგლისურ ენაზეა, მაგრამ მოკლე ხანებში ხელმისაწვდომი იქნება ფრანგულად და ესპანურად.

NZ ჩინური ჟურნალები

NZ ჩინური ჟურნალების მონაცემების ბაზა მიზნად ისახავს უზრუნველყოს მნიშვნელოვან ისტორიულ მასალებზე წვდომა და NZ ჩინურის ისტორია უფრო ხილვადი გახადოს. მონაცემთა ბაზა შედგება სამი ჩინური გამოცემისგან - the Man Sing Times (1921-22), NZ Chinese Weekly News (1937-46) and NZ Chinese Growers (1949-72).

Papers Past

Papers Past შეიცავს გაციფრებული ახალ ზელანდიური ჟურნალ-გაზეთების ერთ მილიონზე მეტ გვერდს. კოლექცია ფარავს 1840-1915 წლებს და შეიცავს გამოცემებს ახალი ზელანდიის ყველა რეგიონიდან. შექმნილია DL Consulting-ის მიერ.

UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA - UCA

La Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina es el repositorio institucional que alberga la producción intelectual de la Universidad. Integran el repositorio seis colecciones: Tesis y Trabajos Finales seleccionados por cada Facultad, Revistas y Documentos de Investigación con el aporte de docentes e investigadores de las distintas Facultades, Ponencias presentadas en jornadas organizadas por la Universidad, Libros, editados por la Universidad o por editoriales externas y Contribuciones, colección que aporta material diverso de docentes de nuestra Universidad. La Biblioteca Digital adhiere a la filosofía del acceso abierto a la literatura científica, permitiendo descargar, distribuir, copiar e imprimir su material sin restricciones, asegurando así el cumplimiento de dos objetivos fundamentales:
- Acceso irrestricto a la información, sin barreras económicas, legales o técnicas
- Aumento de visibilidad e impacto de la institución y de sus investigadores

ადგილობრივი ისტორია ონლაინ რეჟიმში

ჩრდილოეთ სანაპირო და უეითაკერეს საქალაქო ბიბლიოთეკა, ოკლენდი NZ

ბრიტანული საპარლამენტო ნაშრომები. კოლონიები: ახალი ზელანდია

კოლექცია შეიცავს გაციფრებულ გზავნილებსა და ანგარიშებს, რომლებიც ეხება ახალ ზელანდიას ბრიტანეთის საპარლამენტო ჩანაწერების რჩეული ტომებიდან.

გაციფრებული ფაუბა (FAUBA): UBA-ს აგრონომიული ფაკულტეტის სამეცნიერო და აკადემიური ინსტიტუციური საცავი

აგრონომიის ფაკულტეტმა შექმნა საკუთარი ციფრული კოლექციის საცავი რათა დაეცვა ფაკულტეტის სტუდენტებისა და ლექტორების ინტელექტუალური შრომები და მისცა აკადემიურ თანამგობრობას საშუალება მოეხდინათ საკუთარი პუბლიკაციების გავრცელება საერთაშორისო დონეზე.
ამ დროისთვის არსებობს ორი კოლექცია:
დისერტაციები: 2011 წლიდან ალბერტო სორიანოს სახელობის სკოლაში შექმნლი სადოქტორო, სამაგისტრო და სპეციალური დანიშნულების თეზისების კოლექცია.
შრომები: ყველა დოკუმენტი 2004 წლიდან.

დამოუკიდებელი კოლეჯების ისტორიული კამპუსების არქიტექტურული პროექტის საბჭო

პროექტი გვაწვდის ინფორმაციას მნიშვნელოვანი შენობების, ლანდშაფტების, კამპუსის დაგეგმარების და მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ ამერიკულ უმაღლეს განათლებაში და გვაწვდის რესურსებს უფრო დაწვრილებითი კვლევისათვის. გეტის ფონდის საგრანტო დაფინანსებით, CIC HCAP ვებგვერდი დოკუმენტურად ინახავს თითქმის 2000 ისტორიული მნიშვნელობის ადგილს კერძო კოლეჯებისა და უნივერსიტეტების კამპუსებს და შეიცავს 4300-ზე მეტ ამ ადგილებთან დაკავშირებულ გამოსახულებას. ამ დრომზე თითქმის 370 დაწესებულება ჩაერთო პროექტში. ამ ვებგვერდზე ინტერნეტ მომხმარებლებს შეუძლიათ დაწესებულებებისა და ადგილების პოვნა კონკრეტულ შტატში ან რეგიონში; მოიძიონ ინფორმაცია კონკრეტული არქიტექტურის, დიზაინის ან დროის პერიოდის მიხედვით; ან შეაგროვოს მონაცემების მომავალი კვლევისათვის.

ეროვნული ინსტიტუტი - საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა "Sv. Kliment Ohridski" - ბიტოლა

ეს არის ეროვნული ინსტიტუტის ციფრული ბიბლიოთეკა - საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა "Sv. Kliment Ohridski" - ბიტოლა, მაკედონია.

კვლევისა და ანალიზის ავღანური გაერთიანება

ეს ონლაინ ბიბლიოგრაფიული კატალოგები ახარისხებს მასალებს, რომელიც ინახება ავღანეთში, ქაბულის AREU-ს კვლევით ბიბლიოთეკაში, ბეჭდური ასლის სახით. AREU-ს კოლექციაში შესულია: წიგნები, ბროშურები, სამთავრობო გამოცემები, გაზეთები, რუკები, CD, DVD დისკები და სხვ. ინგლისურად, დარის, პუშტუს და სხვ. ენებზე. A case study of customizing the AREU collection.

ლინკოლნის არქივების ციფრული პროექტი

ლინკოლნის არქივების ციფრული პროექტი დაიწყო 2002 წელს და მუშაობს ყველა აღმასრულებელი, საკანონმდებლო, იურიდიული და სამხედრო ფედერალური ჩანაწერების შეგროვებაზე, ამჟამად მდებარეობს აშშ-ის ეროვნულ არქივში, რომელიც შეიქმნა აბრაამ ლინკოლნის საპრეზიდენტო ადმინისტრაციის მიერ, საერთაშორისო საზოგადოებისათვის.
ჩანაწერები დაწყობილია ვირტუალურალ არქივის ფარგლებში და გვაძლევს შესაძლებლობას ნებისმიერ ჩანაწერთან დაკავშირებისა რამდენიმე წამში, მაგ. ფოტოები, რუკები, პოლიტიკური მულტფილმები და დოკუმენტები.

ლონდონის ილუსტრირებული ახალი ამბები

ახალი ზელანდიის ციფრული ბიბლიოთეკა შინაარსი ილუსტრირებული ლონდონის ახალი ამბებიდან, 1853-დან 1902 წლამდე.

მანიოკი

მანიოკი (Manioc) არის ციფრული ბიბლიოთეკა, რომელიც განვითარებულია ანტილეს და გაიანის უნივერსიტეტის მიერ (http://www.univ-ag.fr), სპეციალიზებულია კარიბის, ამაზონისა და გაიანას პლატოებზე. კოლექცია შეიცავს ათასობით დოკუმენტს: გაციფრებულ ტექსტებს (ისტორიულ ნაშრომებსა და დოკუმენტებს, რომელიც მომდინარეობს უნივერსიტეტის კვლევითი პროექტებისგან), ასევე აუდიო, ვიდეო და ფოტო ჩანაწერებს კულტურულ, სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით. Manioc ფინანსდება რამდენიმე კერძო და საჯარო თანამეგობრობების მიერ და არის თავისუფალი წვდობის მქონე ინიციატივის რომელიც ხელმისაწვდომია OAI-PMH harvesting-ის ბაზაზე. (ბაზის მისამართია http://www.manioc.org/gsdl/cgi-bin/oaiserver).

პრო-ჰუერტას (INTA-MDS) ციფრული ბიბლიოთეკა

პრო-ჰუერტას (INTA-MDS) ციფრული ბიბლიოთეკა არის საჯარო წვდომის იარაღი, რომელიც შეიცავს და აორგანიზებს ყველა პროგრამის შექმნას გრაფიკულ და მულტიმედიურ გამოცემებში. უზრუნველყოფს მასალის მოძიებას: სათაურის, ავტორის, კატეგორიის, თარიღისა და ადგილის მიხედვით. შესაძლებელია დოკუმენტების როგორც ჩამოტვირთვა, ასევე წაკითხვა ონლაინ რეჟიმში.

სომხური რარიტეტული წიგნები

პირველი სომხური წიგნები დაიბეჭდა ვენეციაში 1512-1513 წწ-ში, რის შემდეგაც სომხურად ბეჭდვა სწრაფად გავრცელდა XVI-XVIII საუკუნეებში იმ ქალაქებში, სადაც ბევრი სომეხი ცხოვრობდა, მათ შორისაა კონსტანტინოპოლი, რომი ამსტერდამი, მადრასი, კალკუტა, სმირნა, ასტახანი და ბევრი სხვ. ეს პატარა მაგრამ მზარდი კოლექცია წარმოადგენს ამ ისტორიულ წიგნებს "Realistic Book"-ის ფორმატში. შენ შეგიძლია დაყნოსო კიდეც ისინი!

სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიის გადატანის საზოგადოება (ATTS)

ATTS არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აკრედიტებულია სუდანის ჰუმანიტარულ საქმეთა სამინისტროს მიერ მუშაობის ნებართვის მიხედვით No.2234, თარიღდება 2009 წლის 21 იანვრით.

სუდანის ღია არქივი

სუდანის ღია არქივი უზრუნველყოფს თავისუფალ წვდომას ციფრულ ინფორმაციას სუდანის თანამედროვე და ისტორიული ცოდნის შესახებ. არქივის თავდაპირველი ვერსია შედგება ტექნიკური ანგარიშებისა და გამოუქვეყნებელი ლიტერატურისგან სუდანში პირველადი დახმარების არსებობის შესახებ, რომელიც ფარავს პერიოდს სუდანში 1989 წელს სიცოცხლის გადარჩენის ოპერაციის (OLS) დაწყებიდან დღემდე. აშენებულია DL Consulting-ის მიერ.

ტრადიციულ მონღოლურ ხელნაწერთა ციფრული ბიბლიოთეკა (TMSDL)

ეს არის მიმდინარე პროექტი გრინსტოუნის შესაძლობლების საჩვენებლად ბიბლიოთეკის ტრადიციულ მონღოლურ ხელნაწერთა ციფრულ კოლექციებთან მუშაობისას, რომელიც წარმოადგენს მნიშვნელოვან კულტურულ მემკვიდრეობას, რომლისთვისაც კომპიუტერიზაცია ნაკლებად აქტუალურ საკითხად იქცა კირილიური შრიფტის ადაპტირების შემდეგ 1946 წელს. კოლექციაში უახლეს ცვლილებებს შორისაა შრიფტის ფორმატი (OTF), შრიფტის ფაილების გაერთიანება და დემონსტრირება. კოლექციაში შესულია რამდენიმე ძალიან ძველი ისტორიული ქრონიკები და უახლოეს მომავალში მოსალოდნელია მათი კიდევ უფრო შევსება.

ულუკაი, ჰავაის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

ულუკაი ქმნის ხელმისაწვდომ რესურსებს გამოყენების, სწავლებისა და ჰავაიური ენის გაუმჯობესების მიზნით. მას აქვს 5 კოლექცია: "Ka Ho'oilina: Puke Pai 'Olelo Hawai'i" (წყარო: ჰავაიური ენის რესურსების ჟურნალი), ჰავაიური გაზეთები, Baibala Hemolele (ჰავაიური ბიბლია), ჰავაიური ლექსიკონები და ჰავაიური წიგნები. აშენებულია DL Consulting-ის მიერ.

შოპენის ადრეული გამოცემები

შოპენის მუსიკალური ნაწარმოებების ფოტოების ციფრული კოლექცია, რომელიც ადრეულ ბეჭდვით გამოცემას წარმოადგენს. ეს კოლექცია შექმნა ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ და როცა დასრულდება, მასში შევა მთლიანი კოლექცია 400-ზე მეტი შოპენის ადრეული გამოცემებისა. Greenstone-ის კოლექციის კონფიგურაციის ფაილი ამ კოლექციისთვის ხელმისაწვდომია და შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ here.

ჩვენს სახლებს სისხლი სდის/Nos foyers saignent - BC-ის ინდოელი ბელადების გაერთიანება

ციფრული კოლექცია აერთიანებს პირველადი მასალების სხვადასხვა ტიპს, რომლებიც ეხება აბორიგენების უფლებებს ბრიტანეთის კოლუმბიაში, კანადაში. ჩვენებების მონაცემთა ბაზაში შესულია McKenna McBride სამეფო კომისიის (1913-1916) საქმის მოსმენები. დამატებითი ისტორიული ჩანაწერები, მათ შორის რუკები, დოკუმენტები, საგაზეთო სტატიები, ფოტოები, აუდიო და ვიდეო კლიპები, რომლებშიც ნაჩვენებია აბორიგენის ტიტულის და უფლებების მინიჭების შესახებ მუდმივი მოთხოვნები, ხელმისაწვდომია აქ. ჩვენებების მონაცემთა ბაზა განაგრძობს განვითარებას, რათა გააერთიანოს უფრო მეტი აუდიო, ვიდეო, კარტოგრაფიული და ფოტოგრაფიული მასალა.

ციფრული მონაცემების წყნარი ოკეანის არქივი სწავლისა და განათლებისათვის - PADDLE

PADDLE უზრუნველყოფს წყნარი ოკეანის საგანმანათლებლო მასალის სრული კოლექციის მთელს ტექსტზე წვდომას. მათ შორისაა განათლების სამინისტროთა გამოცემები, მათ შორისაა სტრატეგიული გეგმები განათლების კანონმდებლობა, ცხრილის სტრუქტურები და სკოლის შინაგანაწესები. ასევე შეიცავს ეროვნული განვითარების გეგმებს, სტატისტიკას და საბიუჯეტო ინფორმაციას წყნარი ოკეანის 15 ქვეყნისათვის. PADDLE-ში ასევე შესულია საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების, მათ შორის UNESCO-ს, თანამეგობრობის სამდივნოს, სწავლის თანამეგობრობის, წყნარი ოკეანის რესურსები სწავლისა და განათლებისათვის (PREL) და წყნარი ოკეანის კუნძულების ფორუმის სამდივნოს მასალები. წყნარი ოკეანის რეგიონში არსებული დაბალი სიცშირის გამო, PADDLE ასევე ხელმისაწვდომია CD-ის სახით. შექმნილია DL Consulting-ის მიერ.

ჰაურაკის ციფრული ბიბლიოთეკა

ჰაურაკი მაორის ნდობის საბჭომ (ახალი ზელანდია) მოაგროვა ინფორმაცია ბოლო 15 წლის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობების შესახებ matauranga Maori-ის შენარჩუნების და ჰაურაკის მნიშვნელოვანი მოვლენებისა და გამოსახულებების ჩაწერის მიზნით, რათა ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყოს ჰაურაკი მაორისა და უფრო ფართო საზოგადოებისათვის.